Certificeret kvalitetssikring

Som den første danske betonelementfabrik herhjemme har DS Elcobyg siden 1994 været certificeret i henhold til standarden DS/EN ISO 9001.

Kvalitetsstyringssystemet er dokumenteret i en kvalitetshåndbog, der er det overordnede grundlag for arbejdet med at sikre en ensartet og høj kvalitet af vore ydelser og produkter iht. DS/EN ISO 9001. Håndbogen sikrer endvidere, at produkter fra DS Elcobyg overholder myndighedernes krav til udførelse, herunder EN 1992-1-1 Norm for betonkonstruktioner, EN 206-1 og DS 2426 Beton, og DS/EN 10080 (Armeringsstål til beton.) samt EN13369 Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter. 
CE mærket for søjler og bjælker iht. EN 13225.
CE mærket for vægelementer EN 14992.

Dette betyder, at...

  • Kundens ønsker og behov bliver omsat til forståelige specifikationer og ordrebekræftelser, som fremsendes til godkendelse inden opstart af projektet
  • Projektering og statiske beregninger af elementer udføres iht. gældende normer
  • Nøjagtigt produktionsgrundlag udarbejdes og tegninger fremsendes til godkendelse
  • DS Elcobyg kan tilbyde entreprisestyring i forbindelse med montage og mellemsalg
  • Projektændringer styres sikkert i hele forløbet
  • Aftalte leverings- og montagetidspunkter overholdes

Betonelementer på markedspræmisser

Rådgivning, styring og præcision. DS Elcobygs markedsposition kan tilskrives spidskompetencer, der gør en forskel for alle samarbejdspartnere. DS Elcobyg har mange års erfaring med betonelementer til større og mindre boligbyggerier – såvel som erhvervs-, institutions og landbrugsbyggerier.

 

Følg DS Elcobyg på Linkedin

Vi holder dig løbende ajour med vores virksomhed på LinkedIn. Følg os gerne.

 

10