Certificeret kvalitetssikring


Som den første danske betonelementfabrik herhjemme har DS Elcobyg siden 1994 været certificeret i henhold til standarden DS/EN ISO 9001.

Kvalitetsstyringssystemet er dokumenteret i en kvalitetshåndbog, der er det overordnede grundlag for arbejdet med at sikre en ensartet og høj kvalitet af vore ydelser og produkter iht. DS/EN ISO 9001. Håndbogen sikrer endvidere, at produkter fra DS Elcobyg overholder myndighedernes krav til udførelse, herunder EN 1992-1-1 Norm for betonkonstruktioner, DS/EN 206 Beton, og DS/EN 10080 (Armeringsstål til beton.) samt EN13369 Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter. 
CE mærket for søjler og bjælker iht. EN 13225. CE mærket for vægelementer EN 14992.

Dette betyder, at...

  • Kundens ønsker og behov bliver omsat til forståelige specifikationer og ordrebekræftelser, som fremsendes til godkendelse inden opstart af projektet

  • Projektering og statiske beregninger af elementer udføres iht. gældende normer

  • Nøjagtigt produktionsgrundlag udarbejdes og tegninger fremsendes til godkendelse

  • DS Elcobyg kan tilbyde entreprisestyring i forbindelse med montage og mellemsalg

  • Projektændringer styres sikkert i hele forløbet

  • Aftalte leverings- og montagetidspunkter overholdes

Se certifikaterne her:

Certifikat nr. B039- Kvalitetsledelsessystem EN ISO 9001
Certifikat nr. B039-01- Betonelementer EN 13369
Certifikat nr. B039-02-Udrettet produkt (Armeringsstål) DS/EN 10080: 2006
Certifikat nr. B039-03-Fabriksfremstillet beton DS/EN 206 DK NA: 2020
Certifikat nr. B039-04-Svejste net (Armeringsstål)

CE mærkning:

EC Certifikat 1073-CPR-B039-01(søjle, bjælker og rammer)
EC Certifikat 1073-CPR-B039-02 (Vægelementer)

 

 

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies